Misja

“Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” – Albert Einstein

Misja projektu

Naszą misją jest dążenie do zastosowania nowoczesnych urządzeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych, które umożliwią kadrze nauczycielskiej wykorzystanie ich w procesie nowatorskich i aktywnych metod nauczania.

Przekazywanie wiedzy w ciekawy i budzący zainteresowanie sposób wpłynie na większe zainteresowanie dzieci i młodzieży, co umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych.

Wzbudzone zainteresowania spowodują emocjonalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, a tym samym łatwiej będą przyswajać przekazywaną wiedzę i rozwijać indywidualne zdolności.

 

 


Cele projektu:

  • rozwijanie u dzieci i młodzieży szkół podstawowych kreatywności, innowacyjności, pracyzespołowej oraz kształtowania osobowości,
  • poprawa warunków edukacyjnych związanych z podwyższeniem standardów wyposażenia sal szkolnych, pracowni tematycznych, laboratoriów, bibliotek i świetlic szkolnych,
  • wspierania nowatorskich form nauczania rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
# Ku przestrodze
close slider
Slider